Krvavé pláně

Vážení hráči,
vláda rozhodla o zákazu akcí nad 100 účastníků.

V reakci na tento zákaz pro letošní rok RUŠÍME naši akci Krvavé pláně 2020.

Jelikož toto vládní nařízení nemá stanovenou platnost, nechceme Vám slibovat, že akci posuneme. Raději pro vás připravíme později jiné.

Možná by šlo vymýšlet nějaké kličky, ale my nemáme morálně na to tohle dělat. Nejde totiž o to, zda je strop 100 nebo 99 nebo 50. Jde o důvod a myšlenku toho zákazu. Věříme, že pro to měla vláda důvod. Vás, hráče, prosíme o pochopení našeho rozhodnutí, ale i rozhodnutí vlády. Souhlasit s ním nemusíte, žádáme Vás pouze o respektování. I to je samozřejmě čistě na Vás.

Náš postoj je takový, že nemůžeme upřednostnit ohrožení zdraví jak organizátorů, tak Vás jako účastníků na úkor toho, že uspořádáme akci. Navíc si myslíme, že uspořádat polovičatou akci pouze pro polovinu lidí a vybírat kdo tedy přijet může a kdo ne, či řešit, že nakonec dorazí pouze polovina lidí, také není fér – ani k Vám účastníkům, ani k akci jako takové.

Věříme, že podzimní akce Čas odplaty 2020 se bude konat – je to daleko, a nikdo neví, co bude. Doufáme, že se s Vámi uvidíme tam 🙂

Mersos a orgtým

 Krvavé pláně

KDY: sobota 21. 3. 2020
KDE: Brno - Kohoutovice

Registrace

Registrace je spuštěna
Registrace na: registracka.cz

Kontakt

Společenstvo ostré sekery
e-mail: sosbitvy@email.cz
Facebook: Bitvy organizované Společenstvem ostré sekery
tel: (+420) 774 989 646