Organizačně

KDY: sobota 9. března 2024

KDE: Palouk u buku (Brno – Soběšice) – mapa

 • potřeba se předem přihlásit na webu Registračka.cz
 • pro účastníky od 12 let
 • registrační poplatek se platí na místě a činí 150,- pro hráče, nebojový doprovod má vstup zdarma – rodiče, fotografové atd.

Program

 • 8.30 – začátek registrace
 • 9.00 – začátek schvalování zbraní
 • 9.00 – začátek schvalování kostýmů
 • 9:30 – konec registrace a schvalování
 • 9:45 – Nástup a vysvětlení pravidel
 • 10.00 – odchod na herní území
 • 10:30 – Začátek bitvy
 • cca 16.00 – Konec a odjezd domů

Věková hranice účasti

 • Akce je určena pro účastníky starší 12 let.
 • Účastníci mladší 18 let musí při registraci odevzdat vyplněnou a podepsanou Přihlášku pro hráče pod 18 let (DOCX – PDF).
 • Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně odpovídá (rodič, zákonný zástupce). Nesmí chybět podepsané povolení od zákonných zástupců. Organizátoři si vyhrazují právo tyto zájemce o účast v případě jakýchkoliv pochybností odmítnout.

Nezbytné dokumenty

 • Každý hráč musí mít kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Může být požádán o jejich předložení při registraci.
 • Všechny osoby mladší 18 let musí mít vytištěnou, řádě vyplněnou a podepsanou Přihlášku pro hráče pod 18 let (DOCX – PDF) – bez tohoto potvrzení nebudete vpuštěni do bitvy!!!
 • Každý účastník ze zahraničí (i ze Slovenska) při registraci předloží doklad o zdravotním pojištění!

Pravidla chování na akci

Všichni účastníci akce jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 • Co řekne organizátor, to platí!
 • Jestliže něco libovolný organizátor zakáže (např.: neschválí zbraň), může to posléze povolit pouze ten samý, nebo hlavní organizátor. Pokusy o obcházení tohoto pravidla budou odměněny nezvratností onoho zákazu (a to i pokud by jinak nebylo nutné na něm trvat).
 • Na akci (i nadále) platí právní řád České republiky. Výslovně nedoporučujeme porušovat zejména předpisy práva přestupkového a trestního (cizí šípy nepokradeš, na zdraví neublížíš, mladistvému nenaleješ) a práva na ochranu přírody (oheň v lese – týká se i kouření, sběr dřeva, ochrana vod).
 • Akce se koná v lokalitě, podléhající zákonu o ochraně přírody. I vzhledem k tomu budeme při vymáhání následujících pravidel velmi tvrdí. Jejich závažné nebo opakované porušování je důvodem k vyloučení z akce bez možnosti náhrady (vrácení registračního poplatku).
 • Každý účastník potřebuje vlastní kostým, zbraň a čutoru s vodou do bitvy. (Berte si raději zbraní více, kdyby Vám náhodu nebyla nějaká povolena při schvalování zbraní).
 • Po celou dobu akce trvá kostýmová povinnost pro hráče. To samé platí i pro udělování životů. V jakém kostýmu přijedete, v tom i hrajete. Žádné nahazování zbroje a nepraktických prvků jen proto abyste na schvalování kostýmů dostali co nejvíce životů a celou bitvu běháte jen v tunice. Co se týče rodičů, fotografů a diváků, oceníme pokud projevíte alespoň základní snahu o kostým, není to však podmínkou. 
 • Je přísně zakázáno kouřit na celém herním území.
 • Kdokoliv pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebude vpuštěn do bitvy. Nevylučujeme namátkové kontroly před bitvou. Během bitvy je pak jakákoliv konzumace těchto látek přísně zakázána.
 • Mějte ohled k přírodě a lidem okolo vás. Pro odpadky budou v základnách pytle na to určené. Nehádejte se a než si budete na něco nebo někoho stěžovat, dvakrát se zamyslete, jestli není chyba na vaší straně.
 • Kdo cokoliv z výše uvedeného nechápe nebo hodlá ignorovat, nechť rovnou zůstane doma, nebudou ho tam muset posílat organizátoři.