Pravidla pro zbraně a výzbroj

 • Počítá se nejdelší naměřitelný rozměr. Minimální povolený rozměr zbraně je 40 cm. Rozměry jsou jednotné pro meče, kladiva, sekery atd.
 • Zbraně musí být polstrovány min. 1cm tlustou vrstvou měkčení – EVA karimatka nebo speciální pěny které splňují vlastnosti měkčení a stlačitelnosti. U kladiv případně molitan. Vyhněte se prosím mirelonu, rychle se jeho struktura v boji ničí, obzvláště při zásahu štítu nepřítele.
 • Polstrování musí být funkční a nevymlácené.
 • Zbraně nesmí mít žádnou ostrou hranu a to ani pod polstrováním.
 • Polstrovány musí být horní třetiny topor seker, kladiv apod. Čepele u seker se musí po úderu měkce ohnout, ne však za cenu nárazu zasaženého místa o topor.
 • Hrany štítů nesmí být oštípané, roztříštěné a musí být měkce polstrované – ideálně tenká zahradní hadice oblepená kůží nebo kobercovou páskou. Uznáme i surovou kůži, hrana štítu musí být však zakulacená.
 • Povrch štítu musí být zaoblen bez hran a výstupků. Důležité u puklic a míst s kovovými spoji.
 • Zbraně nesmí být příliš lehké (bambus NE!) nebo příliš těžké (hlavně, ale nejen, kladiva a sekery). Zbraň je posuzována s ohledem na schopnost majitele ji kontrolovat.
 • Zbraň musí vypadat jako zbraň. Je součástí kostýmu! Sečné zbraně jako meče by měly mít záštitu.
 • Zbraň by měla mít zřetelnou čepel. Zbraň není válec „něčeho“ na tyči. Zbraň by měla být vyrobena na základě předlohy reálně existujících zbraní – seker, kladiv, mečů apod.
 • Je zakázáno bojovat poškozenou nebo neschválenou zbraní či štítem.
 • Organizátoři mohou: Nevpustit do hry, v průběhu akce vyloučit, případně zabavit do konce akce libovolnou zbraň, dle jejich úvahy: Nebezpečnou, neodpovídající tématice, ošklivou a jinak nevyhovující.
 • ROZMĚRY POVOLENÝCH ZBRANÍ:
 • Dýka => max. 40 cm
 • Tesák => max. 60 cm
 • Řemdih => přesně 75 cm (topor 40 cm, řetěz z bezpečného materiálu + celoměkká koule 35 cm. Řetěz musí být masivní, ne provázek. Např.: neřezavý provaz nebo jekorový řetěz.)
 • Jednoruční zbraň => max. 90 cm
 • Jedenapůlruční meč => max. 110 cm (lze používat i jednoruč, nelze kombinovat se štítem)
 • Obouruční zbraň => max. 130 cm (při boji se drží celou dobu oběma rukama)
 • Štít => rozměry do 50×60 cm nebo kruh v průměru 60 cm
 • Nebojová hůl => min. 160 cm – max. 180 cm, jednoruční, slouží pouze ke krytí, nutnou podmínkou je dobrá rukavice na ruku držící hůl.
 • NEPOVOLENÉ ZBRANĚ: vrhací zbraně, loktar pušky, nepolstrované nebo špatně polstrované, dřevcové bodné a úderové zbraně (kopí, píky, halapartny, cepy, kosy apod.), dále pak žádnou zbraň na principu kosiček (krátké napodobeniny kosy).
 • POVOLENÉ KOMBINACE ZBRANÍ A ŠTÍTU:
 • Řemdih + štít
 • Jednoruční zbraň + štít
 • Kombinace dvou zbraní o celkovém součtu délek max. 130 cm. Žádná zbraň v kombinaci nesmí být kratší než 40 cm.
 • Nebojová hůl + tesák
 • STŘELNÉ ZBRANĚ:
 • Luk či kuše s nátahem do 150 N.
 • PRAVIDLA PRO ŠÍPY:
 • Bambule musí být připevněná tak, aby se při opakovaném používání šípu samovolně neuvolňovala či nesklouzávala.
 • Na dříku musí být pevný základ, který zabrání jeho probití skrz bambuli. Vhodný je např. nový korkový špunt. Toto pevné jádro musí být poté obaleno zboku a zepředu tak, aby vznikla měkká bambule o průměru alespoň 5 cm a stlačitelností bambule alespoň 2cm.
 • Bambule nesmí obsahovat žádný ostrý či kovový předmět.
 • Organizátoři si vyhrazují právo v případě pochybností ověřit způsob výroby jednoho náhodného šípu ze sady i za cenu jeho zničení.
 • Šíp s nevhodnou bambulí nebude schválen.
 • Dřík šípu musí mít průměr min. 8 mm.
 • Každý šíp musí být opatřen zářezem (drážkou) pro zakládání na tětivu.
 • Každý šíp musí být též opatřen letkami z vhodného materiálu. Vhodným materiálem na letky je samozřejmě peří či jeho umělohmotná obdoba. Dále pak „powertape“ – pevná stříbřitá páska a další materiál, který nemá ostré hrany, a má vůli se ohnout – čili neřeže.
 • Je možné použít i flu-flu (roztřepená letka okolo dříku) či stabilizační „snop“ z provázků (dva dlouhé cca 40 cm nebo více 10-15 cm dokola kolem dříku u končíku). Můžete použít i jinou reálně fungující metodu stabilizace šípu za letu, ale riskujete, že nás nepřesvědčíte a šíp nebude schválen. Raději se zeptejte předem.
 • Minimální počet šípů se stanovuje na 10 na jednoho lučištníka: Komu nebude schváleno alespoň deset šípů, tomu nebude schválen ani luk (kuše).
 • Každý šíp před výstřelem musí být zkontrolován jestli není viditelně poškozený – naštípnutý dřík šípu, uvolněná nebo proražená bambule nebo i chybějící letka. Doporučujeme tuto kontrolu dělat před střetem, během bitvy to neuhlídáte. K tomu se pojí i otázka půjčování cizích šípů – lze jen po domluvě s majiteli, pokud se např. stane že z vašich deseti šípů zbyly už jen tři a kamarád elf jich má 40 a je ochotný se podělit.
 • Po každém střetu udělejte jednu nebo více hromad šípů nalezených na bojišti aby si je mohli lučištníci rozebrat, šetří to čas.
 • V rámci pravidel se také pro lučištníky stanoví povinnost po konci bitvy shromáždit všechny cizí šípy na místě stanoveném organizátory a zde si je vyměnit s ostatními za vlastní. Pokud nenajdete majitele, zanechte cizí šípy u organizátorů. Lučištník nemá v žádném případě právo odvézt si šíp, který mu nepatří, je to krádež.