Pravidla pro boj

 • Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné kydlení!
 • Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.
 • Topora sekyr, kladiv a dřevcových zbraní nezpůsobují zásah.
 • Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje v letu.
 • O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.
 • Jste povinni ihned po zásahu nebo kdykoliv na požádání pravdivě oznámit zbývající počet životů. Např.: „Mám tři.“ „Ještě dva.“ „Nula, jsem mrtvý.“ Apod.
 • Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.
 • Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.
 • Povolenou bojovou technikou je sekání u zbraní na blízko, bodání je zakázáno!
 • Sek musí být veden se zřetelným nápřahem ruky (rozhodně ne pohybem pouze v zápěstí), obouruční zbraně musí být ovládány oběma rukama, zbraně i projektily se musí o svůj cíl zastavit a nepokračovat v letu, seku, či jiném pohybu; platnost zásahu uznává zasažený.
 • Jakýkoliv pohyb zbraně musí být celou dobu kontrolován a zasažení protivníka musí být provedeno intenzitou odpovídající vzezření zasaženého (patnáctiletý vyžle v tunice x stokilovej viking v kroužkách).
 • Podotýkáme však, že příliš ‚něžný‘ zásah, splňuje-li jinak výše uvedené (nápřah, zastavení dráhy o tělo zasaženého… – čiliže protihráč do Vás třísknout mohl, ale nechtěl), není důvodem k neuznání zásahu, pokud jste zásah např. vizuálně zaregistrovali.

Při boji se nesmí:

 • Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) prostě cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.
 • Je zakázáno zne/využívat fyzické převahy k získání převahy v boji. Např. je dovoleno útočit na štít protihráče, aby jej musel nadále držet ve směru útoku a nemohl se krýt z druhé strany. Není ale dovoleno na štít útočit silou tak, abychom jej i s jeho majitelem odstrčili metr dozadu.
 • Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.
 • Bodat nebo naznačovat bod.
 • Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.
 • Útočit či tlačit do někoho štítem (zejména z rozběhu).
 • Přelézat nebo procházet herní nebo přírodní překážky terénu, za účelem získání taktické výhody. Pokud je někde překážka, obejděte ji. Nikdo nesmí ničit lesní porosty, navíc si můžete ublížit.

Při boji se smí:

 • Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče, topor či ratiště zbraně. Povolená doba držení jsou 3 sekundy.

Je slušnost:

 • Přerušit boj pokud protivníkovi upadne zbraň nebo dojde k jejímu poškození / zničení a nemá záložní zbraň.
 • Pokud lučištníkovi stojíte tváří v tvář a nemá záložní zbraň, oznámit mu že je mrtvý a slušnost lučištníka je tento fakt přijmout. Je hloupost konat přespolní běhy před útočníkem nebo se krýt lukem.
 • To stejné platí i pro situace absolutní bojové převahy, kdy jsou nepřátelé obklopeni a je téměř jisté že do vteřiny je po nich.
 • Zvážení konkrétní situace v boji necháváme pouze na Vás.

Bezpečnost:

 • V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj! (položením ruky na hlavu značící: „ jsem mimo hru“)
 • V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.
 • Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!
 • Všichni hráči jsou povinni hlídat terén, v jakém se souboj odehrává, a nenatlačovat protihráče do nebezpečného terénu (např. i větší množství popadaných větví), potažmo musí ustupujícího protihráče varovat před takovým terénem a dbát i na jeho bezpečnost.
 • Máte-li pocit, že někdo bojuje nefér, pokuste se předpokládat, že tak činí z nevědomosti a ne ze zlého úmyslu a na jeho chování jej věcně upozorněte. Pokud se ukáže, že je to idiot, je nejlepší přestat s ním hrát a odebrat se na jinou část bojiště. Na bitvu jste přece jeli, abyste si ji užili, ne abyste se hádali s blbcema, ne?
 • Buďte obezřetní v případech klesající morálky vaší nebo nepřátelské armády, osobních sporů během bitvy s jedinci nebo vyhrocené bojové situace. Kontrolujte svoje emoce ať nedojde ke zranění.

Zásahové plochy:

 • Platné zásahové plochy jsou: trup, nohy od trupu ke kotníkům a ruce od trupu k zápěstí.  SEM ZÁSAH PLATÍ
  Bojuje se na tzv. velké zásahové plochy. Je sem tedy dovoleno útočit.
 • Neplatné zásahové plochy jsou: hlava, krk, rozkrok, nohy od kotníků dolů (včetně) a ruce od zápěstí dolů (včetně). 
  SEM ZÁSAH NEPLATÍ!
  Vyjmenovaná místa jsou pro zásah neplatné a je proti pravidlům na ně cíleně útočit nebo na ně útok naznačovat.
  Neplatnými zásahovými plochami je však rovněž zakázáno se krýt, toto pravidlo pak dopadá i na takový způsob boje, který za neplatné zásahové plochy schovává plochy platné (typicky postoj v náklonu vpřed, přičemž nekrytá hlava hráče je vystrčena před tělem – hráč má výhodu v tom, že tímto postojem posouvá dopředu ‚operační‘ oblast zbraně a současně posouvá dozadu svoje zásahové plochy; přitom však doslova nabízí k seku shora svoji hlavu, což by ho taky v reálném boji rychle potkalo)
 • Zákaz zametání! Jedná se o způsob boje lidí menší postavy, jenž jsou schopni se schovat za celý svůj štít v podřepu a mečem máchají lidem po nohách. Nechceme to vidět. Vyhrazujeme si právo při opakovaném napomenutí takovéto hráče vyřadit ze střetu nebo i poslat domů.
 • Budeme posuzovat stejnou měrou jak porušování pravidel boje tak i zneužívání situace nebo svého těla.
 • Při zásahu do platné i neplatné zásahové plochy zásah neplatí!
 • Všechny platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Tj.: zásah do ruky či nohy má stejnou hodnotu jako zásah do hrudníku, břicha či zad.
 • Zásah zbraní na blízko do platné zásahové plochy odebere 1 život.
 • Zásah střelnou zbraní do platné zásahové plochy odebere 1 život!
 • Při ztrátě posledního života – stav 0 životů – jste smrtelně ranění.

V případě že v dané herní fázi  (dozvíte se to před každým střetem) máte k dispozici oživení,  odpadáte (odstupujete, odplazíte se…) z místa střetu a s rukou za hlavou se tiše a bez dalšího zasahování do střetu  přesouváte směrem ke svému oživovacímu místu: vaše armádní  zástava

 • V případě že v dané herní fázi žádná oživení nemáte, zůstáváte smrtelně ranění ležet tam kde Vás nepřítel přemohl….

Smrtelné zranění se hraje!

 • Smrtelně raněný se na místě zhroutí na zem, kde tiše a nehnutě leží. Občas může někdo sténat bolestí, chrčet a jinak atmosféricky přispívat k vytváření dojmu bojiště posetého umírajícími. Nepřehrávejte to! Mrtví nepostávají a nevedou neherní řeči. Nekazte atmosféru. Jako smrtelně raněný nijak jinak nezasahuje do hry (ani hovorem).  Pokud hrozí v místě střetu ušlapání můžete se odpotácet a padnout o kousek dál nebo se jako již ležící odplazit o kus vedle.