Obecná pravidla akce

Pravidla pro rok 2024

Reálnost: Nereálné a nesettingové vybavení (například kostým strážci vesmíru, post-apo, jedi, terminátor) nebude povoleno.

 • Neznalost pravidel neomlouvá.
 • Účastníci pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebudou vpuštěni do žádné z částí akce.
 • Přijel ses bavit, ne se hádat.
 • Buď ohleduplný k přírodě a lidem okolo sebe.
 • Hraje se fair-play. Kdo neví, co to je, zůstane doma.
 • Hlavní slovo má organizátor. Nehádejte se s ním.
 • Hráči jsou povinni si přečíst pravidla a řídit se jimi.
  Za jejich porušování nebo nedodržování pokynů organizátorů můžete být z bitvy vyřazeni.
 • Zákony ČR zavazují a jejich neznalost taktéž neomlouvá.
 • Ne znamená ne! 
 • Organizátor může před i během akce zakázat jakoukoliv zbraň a případně ji i do konce hry zabavit, když uzná za vhodné.
 • Dodržujte prosím pravidla slušného táboření.
 • V lese se nekouří. Během hry je tedy zákaz kouření.
 • Posláním hry je zábava a příjemné strávení volného času. Kdo nebude respektovat poslání hry, zejména pokud se hodlá hádat, bojovat nebezpečně a vůbec narušovat přátelskou a příjemnou atmosféru, bude poslán domů.
 • Hráči mají povinnost starat se především o SVOJE bojové kvality, SVOJE uznávání zásahů, SVOJI úroveň kostýmu atd. Chcete si stěžovat na jiného hráče? Každá armáda má svoje hlavní org CP, obraťte se na něj a bude to řešeno.
 • Naše akce je hra, nikoliv simulace skutečného boje. Podporujte svoje panovníky i ostatní hráče v role-playingu a nekažte to sobě ani jiným, nebude-li zrovna něco podle Vašich představ. Věcnou kritiku po hře a varováním před průsery v jejím průběhu samozřejmě vítáme.
 • Bitvy se lze účastnit pouze ve stavu, který nebude budit pochybnosti o fyzické a mentální svěžesti hráče. Objektivním důvodem může být trvající intoxikace alkoholem či jiným látkami, ale i subjektivní zhodnocení organizátora (např. výrazná kocovina, nemoc, neovladatelné výbuchy agresivity u dotčeného hráče). Za konání na bitvě si nadále odpovídáte sami, proto odpovědně posuďte, zda jste v pořádku a neublížíte sobě nebo ostatním.
 • Pokud se v bitvě o čemkoliv vyskytne spor, vždy platí rozhodnutí organizátora, není-li přítomen organizátor, obrať se na nejbližšího libovolného panovníka, aby spornou záležitost prozatímně rozsekl.
 • Bezpečnost je na první místě!!!